שעונים

בעידן שבו השעה גלויה בפנינו כל הזמן כמעט ממסך הטלפון שעלינו, לשעון הקיר נשאר תפקיד קטן בלהציג את השעה ותפקיד גדול כאביזר עיצובי לבית. השעונים של גלא מציגים את השעה בצורה ברורה וקריאה גם מרחוק אך חשוב מזה הם מתפקדים כתמונה צבעונית ומרהיבה על קירות הבית.